Съобщение

Във връзка с дейността на екипите за обхват и задържане на деца и ученици в образователната система, действащи в съответствие с Решение №373/5.07.2017 г. на Министерски съвет публикуваме следните контакти:
1. Телефонна линия за подаване на сигнали 0800 10 112
2. e-mail: obhvat@mon.bg 


Изработено от daskalo.com