Режим

ВРЕМЕ ДЕЙНОСТ ЗАБЕЛЕЖКА
7:30 Прием на децата, филтър Прием от дежурен учител от 7.00
7:45 Утринно раздвижване Организира се от дежурния учител в във ФК салон
8:30 Закуска Закуска за ПГ- 8.00
9:00 Планирани педагогически взаимодействия Начало на заниманията в ПГ- 8.30
10:00 Занимания по интереси
10:45 Игри, разходки, игри на открито, др. видове дейност
12:00 Подготовка за обяд
12:15 Обяд
12:45 Тоалет, подготовка за сън
13:00 Обедна почивка
15:30 Следобедна закуска
15:50 Педагогически взаимодействия
16:30 Занимания по интереси, игри


Изработено от daskalo.com