Четвърта Б група

Четвърта Б група

Четвърта„Б“ група работи в съответствие с държавните образователни изисквания и програмна система „Приятели“ на издателство „Анубис“, съобразно традициите на предучилищното образование в България. Развиват се базови знания, умения, способности по съответните образователни направления, стимулират се  положителни навици и обноски.  Стремим се в групата цари спокойна емоционална атмосфера,  Децата се възпитават в дух на приятелство, взаимопомощ и взаимоуважение. Развиват се умения за общуване и балансиране личните им интереси,  и стремеж за самоутвърждаване с  тези на групата.

 • Програма


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  Сутрин 1.Музика 1.Математика 1.Български език и литература 1.Околен свят 1.Математика
  2.Околен свят 2.Физическа култура 2.Музика 2.Конструиране и технологии 2.Изобразително изкуство
  След обяд 3.Български език и литература 3.Околен свят 3.Математика 3.Български език и литература 3.Околен свят
  След обяд 4.Физическа култура 4.Конструиране и технологии 4.Изобразително изкуство 4.Физическа култура


 • Обучение

  Обучение

  Трета група (5-6 години) е първата предучилищна група. Детето вече е развило в голяма степен уменията и познанията си и се работи за надграждането им. В по-малка или по-голяма степен детето може да:

  • Разграничава звуците в думата.
  • Различава и назовава литературни произведения – стихотворения, приказки, гатанки.
  • Изразява отношение към постъпките на героите.
  • Задава въпроси и поддържа разговор.
  • Съставя разказ по картина.
  • Назовава и подрежда дните на седмицата, сезоните.
  • Разпознава различните растения, класифицира плодовете и зеленчуците.
  • Брои от 1 до 10 във възходящ и низходящ ред.


 • Екип

  Екип

  • -Олга Спасова- ст. учител
  • -Лиляна Петрова – учител
  • -Даниела Калинчева– пом. възпитателИзработено от daskalo.com