Четвърта Б група

Четвърта Б група

Четвърта„Б“ група работи в съответствие с държавните образователни изисквания и програмна система издателство „Просвета“, съобразно традициите на предучилищното образование в България. Развиват се базови знания, умения, способности по съответните образователни направления, стимулират се положителни навици и обноски. Стремим се в групата цари спокойна емоционална атмосфера. Децата се възпитават в дух на приятелство, взаимопомощ и взаимоуважение. Развиват се умения за общуване и балансиране личните им интереси, и стремеж за самоутвърждаване с тези на групата.

 • Програма


  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК      СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК
          Сутрин:         Сутрин:      Сутрин:     Сутрин:   Сутрин:
   

  1. Околен свят

  2. Български език и литература

  .

   

  1. Математика

  3. Физическа култура

  2. Музика-10:45ч.

  1. Български език и литература

  2. Конструиране и технологии

   

  1.Математика

  2. Физическа култура

  3. Музика-10:45ч.

  1. Математика

  2.Изобразително

  изкуство

   

   

        След обед:      След обед:       След обед:      След обед:     След обед:
  1. Изобразително

  изкуство

   

  1. Околен свят

  2. Конструиране и технологии

   

  1. Математика 1. Български език и литература

   

  1. Физическа култура


 • Обучение

  Обучение

  Трета група (5-6 години) е първата предучилищна група. Детето вече е развило в голяма степен уменията и познанията си и се работи за надграждането им. В по-малка или по-голяма степен детето може да:

  • Разграничава звуците в думата.
  • Различава и назовава литературни произведения – стихотворения, приказки, гатанки.
  • Изразява отношение към постъпките на героите.
  • Задава въпроси и поддържа разговор.
  • Съставя разказ по картина.
  • Назовава и подрежда дните на седмицата, сезоните.
  • Разпознава различните растения, класифицира плодовете и зеленчуците.
  • Брои от 1 до 10 във възходящ и низходящ ред.


 • Екип

  Екип

  • Учители – Александра Сапунджиева и Веселина Ангелова
  • Помощник възпитател – Даниела ДимитроваИзработено от daskalo.com