Четвърта А група

Четвърта А група

Ние,децата от Трета А група с учителите Даниела Стоянова, Оля Милева и Лили много обичаме нашата детска градина. Вече умеем да се самообслужваме и затова имаме още повече време за игра. Играейки ние учим много неща: да бъдем партньори, да преоткриваме света около нас, да бъдем сръчни, да пеем и танцуваме, да броим и смятаме, да тичаме и скачаме, да слушаме и разказваме, да рисуваме и моделираме, да творим, да пазим природата около нас, да се грижим за своето здраве и още много много неща.Играйте с нас! Учете с нас!
В детската градина чрез игрова форма детето придобива знания, които го подготвят за следващия етап – училище. В отделните групи се усвояват различни знания, съобразени с държавните образователни изисквания. Всяка детска градина избира методическите ръководства и учебни помагала, които се предлагат от различните издателства, с помощта на които се обучават децата.

 • Програма


  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  Сутрин 1.Музика 1.Математика 1.Български език и литература 1.Околен свят 1.Математика
  2.Околен свят 2.Физическа култура 2.Музика  2. Конструиране и технологии 2.Изобразително изкуство
  След обяд 3.Български език и литература 3.Околен свят 3.Математика 3.Български език и литература 3.Околен свят
   4.Физическа култура  4.Конструиране и технологии 2.Изобразително изкуство  4. Физиюеска култура


 • Обучение

  Обучение

  Ето на какво най-общо се акцентира в обучението на децата от втора група (4-5 години):

  • Учи се да разпознава и образува единствено и множествено число на съществителните имена.
  • Развива умения да разказва части от позната приказка и да различава герои, място на действие, случки.
  • Назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ.
  • Различава кръг, квадрат, триъгълник.
  • Развива умения да разказва за себе си и своите усещания, преживявания.
  • Знае как да използва предметите според предназначението им.
  • Умее да поддържа най-важните хигиенни норми.
  • Разбира двигателните задачи и правила, разбира и изпълнява инструкции, свързани с двигателна активност.


 • Екип

  Екип

  • Даниела Стоянова – ст. учител
  • Олга Милева – ст.учител
  • Лили Митова – пом възпитателИзработено от daskalo.com