Четвърта А група

Четвърта А група

Четвърта „А“ група работи в съответствие с държавните образователни изисквания и програмна система издателство „Просвета“, съобразно традициите на предучилищното образование в България. Развиват се базови знания, умения, способности по съответните образователни направления, стимулират се положителни навици и обноски. Стремим се в групата да цари спокойна емоционална атмосфера. Децата се възпитават в дух на приятелство, взаимопомощ и взаимоуважение. Развиват се умения за общуване и балансиране личните им интереси, и стремеж за самоутвърждаване с тези на групата.

 • Програма


  ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК      СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК
          Сутрин:         Сутрин:      Сутрин:     Сутрин:   Сутрин:
   

  1. Български език и литература

  2. Музика-10:45ч.

   

  1. Математика

  2. Физическа култура

  1. Български език и литература

  2. Конструиране и технологии

  3. Музика-10:45ч.

  1.Математика

  2. Физическа култура

  1. Околен свят

  2.Изобразително

  изкуство

        След обед:      След обед:       След обед:      След обед:     След обед:
  1. Изобразително

  изкуство

   

  1. Околен свят

  2. Конструиране и технологии

   

  1. Математика 1. Български език и литература

   

  1. Физическа култура


 • Обучение

  Обучение

  Ето на какво най-общо се акцентира в обучението на децата от втора група (4-5 години):

  • Учи се да разпознава и образува единствено и множествено число на съществителните имена.
  • Развива умения да разказва части от позната приказка и да различава герои, място на действие, случки.
  • Назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ.
  • Различава кръг, квадрат, триъгълник.
  • Развива умения да разказва за себе си и своите усещания, преживявания.
  • Знае как да използва предметите според предназначението им.
  • Умее да поддържа най-важните хигиенни норми.
  • Разбира двигателните задачи и правила, разбира и изпълнява инструкции, свързани с двигателна активност.


 • Екип

  Екип

  • Учители – Светла Ненова и Парка Николова
  • Помощник възпитател – Мариела СлавчеваИзработено от daskalo.com