Четвърта А група

Четвърта А група

Четвърта „А“ група работи в съответствие с държавните образователни изисквания и програмна система издателство „Просвета“, съобразно традициите на предучилищното образование в България. Развиват се базови знания, умения, способности по съответните образователни направления, стимулират се положителни навици и обноски. Стремим се в групата да цари спокойна емоционална атмосфера. Децата се възпитават в дух на приятелство, взаимопомощ и взаимоуважение. Развиват се умения за общуване и балансиране личните им интереси, и стремеж за самоутвърждаване с тези на групата.

  • Програма


    ПОНЕДЕЛНИК  ВТОРНИК      СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК  ПЕТЪК
            Сутрин:         Сутрин:      Сутрин:     Сутрин:   Сутрин:
     

    1. Български език и литература

    2. Музика-10:45ч.

     

    1. Математика

    2. Физическа култура

    1. Български език и литература

    2. Конструиране и технологии

    3. Музика-10:45ч.

    1.Математика

    2. Физическа култура

    1. Околен свят

    2.Изобразително

    изкуство

          След обед:      След обед:       След обед:      След обед:     След обед:
    1. Изобразително

    изкуство

     

    1. Околен свят

    2. Конструиране и технологии

     

    1. Математика 1. Български език и литература

     

    1. Физическа култура


  • Обучение

    Обучение

    Ето на какво най-общо се акцентира в обучението на децата от втора група (4-5 години):

    • Учи се да разпознава и образува единствено и множествено число на съществителните имена.
    • Развива умения да разказва части от позната приказка и да различава герои, място на действие, случки.
    • Назовава частите на денонощието: сутрин, обед, вечер, нощ.
    • Различава кръг, квадрат, триъгълник.
    • Развива умения да разказва за себе си и своите усещания, преживявания.
    • Знае как да използва предметите според предназначението им.
    • Умее да поддържа най-важните хигиенни норми.
    • Разбира двигателните задачи и правила, разбира и изпълнява инструкции, свързани с двигателна активност.


  • Екип

    Екип

    • Учители – Светла Ненова и Парка Николова
    • Помощник възпитател – Мариела СлавчеваИзработено от daskalo.com