Екип

 

 

 • Анелия Павлова Дудова-Едренова– Директор
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“,-
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Специална педагогика – Логопедия“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Образователен мениджмънт“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 

 • Валентина Емилова Димитрова – Заместник Директор
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Социална педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

Педагогически персонал

 

 • Александра Станева Сапунджиева– Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“

 

 • Мария Тодорова Барисова– Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Светла Иванова Ненова– Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Веселина Дилянова Ангелова  – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „ Начална училищна педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 • Марина Митева Николова– Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА  ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Лидия Пламенова Михайлова– Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА  ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Валентина Емилова Димитрова– Учител – Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Лиляна Николаева Петрова– Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Надя Тодорова Божилова – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Магдалена Пламенова Виденова – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ специалност „Педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“ специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.
 • Професионално-педагогическа специализация „Специална педагогика“
 • Допълнителна квалификация – ресурсен учител
 • Придобита ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Мариана Любомирова Стефанова– Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Милена Георгиева Маджирска  – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Тодорка Кирилова Ангелова –Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА  ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Арзу Зюлкерова Байрактарова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Управление на образованието“

 

 • Росица Валентинова Лазарова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Жанета Вергилова Иванова– Музикален учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 • Лили Василева Белчинска– Ресурсен учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
 • специалност „Начална училищна  педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“,
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Свидетелство за професионална квалификация Ресурсен учител
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 

 • Станислава Симеонова Владова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“,
 • специалност „Иновации в предучилищното образование“.

 

 

 • Йоана Неделчева Ангелова  – Логопед
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Специална педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Логопедия“
 • Придобита ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 

 • Магдалина Ангелова Алтаванска  – Психолог
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Психололия“

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Председател:

Мирена Тодорова

Членове:

 • Лора Ангелова Буневска
 • Петя Грозданова
 • Христина Маринова-Неделчева
 • Анна Начева

Резервни членове:

 • Атлаза Василева
 • Ива Михайлова
 • Надежда Добрева

 

Медицински сестри

 • Сибел Исметова Бекирова
 • Василка Кирилова Василева

 

 

Помощник възпитатели

 • Албена Георгиева Стоименова
 • Даниела Луканова Калинчева
 • Даниела Божидарова Димитрова
 • Ирена Пламенова Георгиева
 • Красимира Петрова Петрова
 • Лиляна Атанасова Митова
 • Мариела Пламенова Славчева
 • Светлана Николаева Захариева
 • Тонка Кирилова Стоилова
 • Гергана Димитрова Георгиева

 

Счетоводител

 • Лили Георгиева Миткова

 

ЗАС

 • Пламена Атанасова Малинова

 

Готвач

 • Гинка Петрова Симеонова

 

Помощник готвач

 • Цветана Асенова Георгиева
 • Анелия Димитрова Господинова

 

 

Работник поддръжка

 • Любомир Евгениев Заин


Изработено от daskalo.com