Екип

 • Юлия Андреева Танева – Директор
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“
 • Придобита ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 • Валентина Емилова Димитрова – Заместник Директор
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Социална педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

Педагогически персонал

 

 • Парка Велева Николова – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Профисионален бакалавър“, специалност „Предучилищна педагогика“

 

 • Александра Станева Сапунджиева – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“

 

 • Даниела Мирчева Стоянова – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“

 

 

 • Мария Тодорова Барисова – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 • Светла Иванова Ненова – Старши учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 • Марина Митева Николова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна педагогика с чужд език“

 

 • Лидия Пламенова Михайлова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Валентина Емилова Димитрова – Учител – Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Лиляна Николаева Петрова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Мирослава Красимирова Благоева Генчева– Учител
 •  Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
 • Магдалена Пламенова Виденова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
 • специалност „Предагогика“
 • Придобита ПЕТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 • Мариана Любомирова Стефанова – Учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 • Жанета Вергилова Иванова – Музикален учител
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 

 • Анелия Павлова Дудова- Едренова – Логопед
 • – Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“,-
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Специална педагогика – Логопедия“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“
 • специалност „Педагогика“
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

 

 • Лили Василева Белчинска – Ресурсен учител
 • Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
 • специалност „Начална училищна  педагогика“
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър“,
 • специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
 • Свидетелство за професионална квалификация Ресурсен учител
 • Придобита ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

Медицинска сестра

 • Сибел Исметова Бекирова

 

Помощник възпитатели

 • Лиляна Атанасоваа Митова
 • Даниела Луканова Калинчева
 • Даниела Божидарова Димитрова
 • Цветанка Стоянова Спасова
 • Светлана Николова Захариева
 • Мариела Пламенова Славчева
 • Ивелина Руменова Спасава

Счетоводител

 • Лили Георгиева Миткова

ЗАС

 • Пламена Атанасова Малинова

Готвач

 • Гинка Петрова Симеонова

Работник поддръжка

 • Румен Методиев Михайлов


Изработено от daskalo.com